Ad imageAd image

Warunki korzystania ze strony

Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie https://campanet.info i podstronach należą do właściciela portalu. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.

Treść strony https://campanet.info wraz z podstronami i wszystkie ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy o prawie autorskim, copyrightu  i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być wykorzystane, kopiowane, modyfikowane bądź rozpowszechniane przez osoby trzecie w celach handlowych.

Strony wskazywane w linkach, nie będące własnością https://campanet.info, są chronione prawami autorskimi ich autorów i właścicieli.
Przed ich wykorzystywaniem należy się zapoznać z nałożonymi ograniczeniami i uzyskać ewentualną zgodę właścicieli praw autorskich.

Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
Korzystanie z informacji dostępnych na stronach tego serwisu może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem.

Zachęcam, bez konieczności występowania o zgodę, do tworzenia odnośników w postaci hiperłączy (linków) do strony https://campanet.info lub jej podstron, w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do ich pochodzenia. Nie jest dopuszczalne ustanawianie wskazań (linków) na stronę https://campanet.info lub jej podstrony, jeżeli opis, kontekst czy sposób umieszczenia linku mógłby wprowadzać w błąd, przedstawiał serwis w niekorzystnym świetle lub naruszał dobre imię bądź inne prawem chronione dobra właściciela lub osób trzecich.
Nie jest dopuszczalne umieszczanie linków na stronach naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

Informacje prezentowane na stronach https://campanet.info służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały przygotowane w oparciu o źródła uznane przez campanet.info za rzetelne i wiarygodne oraz według najlepszej wiedzy.
Ze względu na możliwość wystąpienia przekłamań lub zdezaktualizowania się informacji, nie ponoszę odpowiedzialności ich za aktualność i dokładność.

Ta funkcja została wyłączona